Årets Kenneth 2019. (P.g.a. Coronan är utnämningen pausad.)

Årets Kenneth 2019,

kunde inte offentliggöras den 22 mars 2020, som vi brukar göra.

Orsaken är rådande "Corona epedemi". 

Offentliggörandet kommer att ske vid ett senare tillfälle.

 

Nedan Årets Kenneth 2018.

 

      

På årsmötet den 22 mars 2019 utsågs

Kenneth Smedh

till Årets Kenneth 2018 och tilldelades stol #88

Med motiveringen: 

"För lyckad utveckling av cancervården med patienten i fokus"

utsågs

Kenneth Smedh, Västeråstill "Årets Kennet2018"

Kenneth Smedh har i sin profession som kirurg och överläkare på Västmanlands sjukhus byggt upp en av landets förnämsta tarmcancervårdenheter.

I kvalitetsregistret för tarmcancer, där jämförelser görs med andra sjukhus, har Västerås oftast legat ensamt i topp de senaste 15 åren.

Han har med hjärtat hos patienterna, aldrig tvekat att säga sin mening om vårdens tillstånd och möjliga förbättringar.

Engagemang, envishet och ett målinriktat arbete, typiskt en Kenneth, gör honom till en värdig mottagare av utmärkelsen Årets Kennet2018!

 

Kenneth Smedh har tidigare erhållit den s.k. "Guldskalpellen" och även fått ta emot "Tarmcancerpriset 2018" av patientföreningen ILCO Tarm- uro- stomiförbundet.

Kontakt

Ambassadör Kenneth Henriksson Telefon: 0705383880
kennethklubbensoderslatt@gmail.com