Vill du bli medlem i Kennethklubben

Vår Ambassadör Kenneth Henriksson behöver lite information om dig. Medlemmsavgift 294 kr/år.

Kontakt

Ambassadör Kenneth Henriksson Telefon: 0705383880
kennethklubbensoderslatt@gmail.com