Kvartalsbrev 2021, utsända till medlemmar.

Kvartalsbrev 1 2021.pdf (455,1 kB)

Kvartalsbrev 2 2021. kvartalsbrev 2.pdf (122462)

Kontakt

Ambassadör Kenneth Henriksson Telefon: 0705383880
kennethklubbensoderslatt@gmail.com