Kenneths Nationalsång

 

Välkommen Kenneth!

Tack ska du ha!

Att heta Kenneth, de e bra

När KennethKlubben möter opp

ja då är stämningen på topp

Kenneth å Kenneth det är jag!

 

I KennethKlubben allt hända kan

I KennethKlubben där e man man

Där ska man vara den man är

och Kenneth håller vi så kär

Ett järngäng, tillsammans allt vi kan!

 

Att vara ego är socialt

om man är ego i klubbformat

Vi gillar Kenneth överlag

ja här har Kenneth övertag

Kenneth å Kenneth det är jag!

Kontakt

Ambassadör Kenneth Henriksson Telefon: 0705383880
kennethklubbensoderslatt@gmail.com